Kalendarz szkolny

Plan pracy LO w Górze Kalwarii

 

Rok szkolny 2017/2018

I półrocze

04.09.17 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

14.09.17   – zebranie z rodzicami (organizacyjne, wybór Rad Klasowych, zapoznanie z nazwiskami nauczycieli uczących, informujące o planach wychowawcy, zapoznanie ze Statutem Szkoły, zebranie deklaracji wyboru języka na egzaminie w gimnazjum )

15.09.17 – wyjazd uczniów klas 1 LO do Palmir

18.09.17 – obchody Dnia Patrona LO

13.10.17 – Dzień KEN

09.11.17   -  zebranie z rodzicami (informacja o bieżących ocenach)

10. 11.17    - obchody Święta Niepodległości

do 12. 12.17 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi (do 15.00)

14. 12.17 (czwartek) zebranie z rodzicami – informacje o ocenach bieżących- w tym o zagrożeniach

23.12.17 – 01.01.18 - zimowa przerwa świąteczna

Próbne egzaminy – termin do ustalenia

do 12.01.18 (piątek) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i ocen  zachowania (do 15.00)

15.01 - 26.01.18 - ferie zimowe           

 II półrocze

01.02.18 (czwartek) – zebranie z rodzicami 

do 14.03.18 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO (do 15.00) 

15.03.18 (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacja
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO (+ zasady egzaminu gimnazjalnego i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w kl. III gimnazjum) 

 29.03 - 03.04.18 - Wiosenna przerwa świąteczna 

18, 19, 20.04.2018egzaminy gimnazjalne 

do 18.04.18 - wystawienie przewidywanych ocen w klasach 3 LO do 15.00 

19.04.18  - zebranie z rodzicami uczniów klas 3 LO 

27.04.18 - uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 

MAJ 2018 – egzaminy maturalne 

do 23.05.18 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi do 15.00 

24.05.18 zebranie rodziców - informacja o ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi 

13.06.18 – wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania do 15.00 

14.06.18 (czwartek) zebranie z  rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach. 

18.06.18   - wystawienie wszystkich ocen w dziennikach (do 15.00) 

21.06.18  - gala na konie szkoły  klas III gimnazjum (godz. 17.00) 

22.06.18 -  zakończenie roku szkolnego

 

Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...