Kalendarz szkolny

Plan pracy LO w Górze Kalwarii

 Rok szkolny 2018/2019

 

I półrocze

03.09.18 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

13.09.18   – zebranie z rodzicami (organizacyjne, wybór Rad Klasowych, zapoznanie z nazwiskami nauczycieli uczących, informujące o planach wychowawcy, zapoznanie ze Statutem Szkoły, zebranie deklaracji wyboru języka na egzaminie w gimnazjum i szkole podstawowej)

17.09.18 – obchody Dnia Patrona LO

18.09.18 – wyjazd uczniów klas 1 LO do Palmir

12.10.18 – Dzień KEN w szkole podstawowej i gimnazjum

15.10.18 – Dzień KEN w liceum

16.10.18 – Dzień Papieski

09. 11.18    - 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

15.11.18   - zebranie z rodzicami (informacja o bieżących ocenach)

do 12. 12.18 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi (do 15.00)

13. 12.18 (czwartek) zebranie z rodzicami – informacje o ocenach bieżących- w tym o zagrożeniach

24.12.18 – 01.01.19 - zimowa przerwa świąteczna

Próbne egzaminy – terminy do ustalenia

do 18.01.19 (piątek) – wystawienie ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania (do 15.00)

                  

II półrocze

24.01.19 (czwartek) – zebranie z rodzicami

28.01 - 08.02.19 - ferie zimowe              

MARZEC 2019 – rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1

do 13.03.19 - informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO (do 15.00)

14.03.19 (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacja
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach 3 LO

10, 11, 12.04.2019egzaminy gimnazjalne

do 10.04.19 - wystawienie przewidywanych ocen w klasach 3 LO do 15.00

11.04.19 - zebranie z rodzicami uczniów klas 3 LO

15, 16, 17.04.2019egzaminy po szkole podstawowej

18.04 - 23.04.19 - Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.19 - uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Od 06 maja 2018 – egzaminy maturalne

do 14.05.19 - zaznaczyć w dzienniku uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi do 15.00

16.05.19 zebranie rodziców - informacja o ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

11.06.19 – wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych i ocen zachowania do 15.00

13.06.19 (czwartek) - zebranie z rodzicami – informacja o ocenach końcowych.

19.06.19 - gala na konie szkoły klas VIII Szkoły Podstawowej (godz. 16.00)

gala na konie szkoły klas III gimnazjum (godz. 18.00)

21.06.19 - zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw

Rekrutacja do LO

Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...