Informacja o obiadach 2018/2019

Wpłat za obiady można dokonać tylko na konto Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Banku Spółdzielczym w Górze Kalwarii

96 8003 0003 2001 0003 3008 0009

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w szkole.

Zakup obiadów tylko w formie karnetu. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka jedzącego obiady oraz terminy, których dotyczy wpłata.

Cena obiadu dla ucznia nie uległa zmianie i wynosi 5,00 zł.

W miesiącu wrześniu 2018 r. planowanych jest 18 obiadów, więc wpłata za pełny miesiąc wrzesień 2018 r.  wyniesie 5,00 x 18 = 90,00zł.

W miesiącu październiku 2018 r. planowanych jest 23 obiady, więc wpłata za pełny miesiąc październik 2018 r.  wyniesie 5,00 x 23 = 115,00zł.

W miesiącu listopadzie 2018 r. planowanych jest 20 obiadów, więc wpłata za pełny miesiąc listopad 2018 r.  wyniesie 5,00 x 20 = 100,00zł.

 

W miesiącu grudniu 2018 r. planowanych jest 15 obiadów, więc wpłata za pełny miesiąc grudzień 2018 r.  wyniesie 5,00 x 15 = 75,00zł.

 

 

Po odbiór karnetu trzeba zgłosić się do intendenta z dowodem wpłaty. Intendent jest dostępny codziennie w godzinach 7.00-11.00.

Obiady można odwołać z jednodniowym wyprzedzeniem. Należy zadzwonić do intendenta do godziny 11.00, żeby odwołać obiad na dzień następny. Tel. 22 727 12 29, 727 12 64 wew. 45

Opłata za niewykorzystane obiady w danym miesiącu - po ustaleniu ich ilości z intendentem - przechodzi na poczet opłat w następnym miesiącu kalendarzowym.

Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...