Ogłoszenia dla rodziców

 

 

 


 Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono rekomendacje dotyczące wyboru konkretnej formy wypoczynku oraz odnośniki do najważniejszych portali internetowych poświęconych zimowemu wypoczynkowi.

BAZA WYPOCZYNKU www.wypoczynek.men.gov.pl

  

 


 

 

Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami".

List do rodziców

 


Raport na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią -

http://www.saferinternet.pl/raporty-i-badania/kontakt-dzieci-i-mlodziezy-z-pornografia.html

 


 

 

Szanowni Państwo!
Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskich Warsztatach dla Rodzin/Opiekunów "Wszystko, co warto wiedzieć o zaburzeniach odżywiania", które odbędą się w dniu 31.10.2017r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Zapraszamy na serię wykładów dotyczących najważniejszych zagadnień złożonej problematyki zaburzeń odżywiania prowadzonych przez autorytety kliniczne i naukowe, które pozwolą Państwu na zrozumienie mechanizmów choroby tak, aby skutecznie wspierać swoich najbliższych na drodze do wyzdrowienia.
Mamy nadzieję, że program spotka się z Państwa życzliwością, a warsztaty staną się kolejnym szerokim forum wymiany doświadczeń.
Do zobaczenia w Warszawie!
Razem jesteśmy silniejsi!

PROGRAM WARSZTATÓW
09:00 - 09:15 Rejestracja uczestników
09:15 - 09:30 Rozpoczęcie warsztatów - prof. Katarzyna Kucharska
09:30 - 10:30
WSZYSTKO CO WARTO WIEDZIEĆ O ZABURZENIACH ODŻYWIANIA: etiologia zaburzeń odżywiania; mity i fakty, terapia – prof. Katarzyna Kucharska 
10:30 - 11:30
ZABURZENIA NATURY PSYCHICZNEJI SOMATYCZNEJ jako konsekwencja zaburzeń odżywiania – dr Agnieszka Piróg-Balcerzak
11:30 - 12:30
PROFILAKTYKA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA –prof. Barbara Remberk
12:30 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA. Przygotowanie planu żywieniowego – mgr Emilia Kot
14:00 - 15:00
RELACJE RODZINNE/TERAPIA RODZINNA– dr n. med. Cezary Żechowski
15:00 - 15:30 Panel dyskusyjny 
15:30 Zakończenie warsztatów – uwagi końcowe – Prof. Katarzyna Kucharska

Prelegenci
dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Prof. nadzw. IPiN - Kierownik Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Master Practitioner for EatingDisorders and Obesity, Honorary Senior Lecturer Hull York MedicalSchool;założyciel i kierownik Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania; opiekun i główny wykonawca wielu projektów naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; autorka i współautorka licznych publikacji polskich i zagranicznych.
dr hab. n. med. Barbara Remberk- Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.
dr n. med. Agnieszka-Piróg-Balcerzak - Adiunkt w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.Specjalista Psychiatra.Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży 
mgr Emilia Kot – dietetyk i psycholog. Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku Dietetyka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dietetyk Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN. Zaangażowana w realizację szeregu projektów naukowych dotyczących pacjentów z zaburzeniami odżywiania i pacjentów z zaburzeniami osobowości.
dr n. med. Cezary Żechowski -jest cenionym specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Specjalizuje się też w psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. Należy do Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychoanalitycznego. Do 2010 roku pracował w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pełni funkcję adiunkta w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cezary Żechowski założył Instytut Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi „Klinika”. Jest wykładowcą między innymi na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest też twórcą i współtwórcą dużej ilości publikacji naukowych, poświęconych tematowi psychiatrii.

Wstęp jest bezpłatny! 
Zainteresowanych Państwa prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 „JAK BYĆ SOBĄ I OPRZEĆ SIĘ PRESJI INNYCH OSÓB”

 1.Założenia programu

             Badania ogólnopolskie prowadzone przez CBOS i Instytut Psychiatrii Neurologii wskazują na to, że znaczny procent młodzieży sięga po napoje alkoholowe i wiek inicjacji alkoholowej nadal się obniża. Wzrastają też zagrożenia związane z sięganiem przez młodzież po narkotyki i równie niebezpieczne „dopalacze”. Szczególnie narażona na te niebezpieczeństwa jest młodzież wchodząca w okres dojrzewania, dla której bardzo ważna jest akceptacja kolegów i przynależność do grupy rówieśniczej i która ulega namowom innych, z obawy przed odrzuceniem. Często właśnie pierwsze doświadczenia ze środkami uzależniającymi wynikają z braku umiejętności odmówienie prośbom, zachętom, naciskom ze strony innych.

             Jednym z najważniejszych zadań dorosłych jest pomoc młodzieży w wytworzeniu akceptowanego obrazu samego siebie i nauczenie jej umiejętności interpersonalnych, umożliwiających odpowiednie zachowanie się w sytuacjach trudnych, także tych związanych z presją innych osób, a także zapewnienie jej psychologicznego wsparcia poza grupą rówieśniczą. Znaczącą rolę w tym obszarze mogą i powinni odgrywać rodzice i nauczyciele.

             Program zajęć został opracowany przez doświadczonych psychoterapeutów, trenerów, pracowników Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

 2.Cel programu

 Profilaktyka zachowań ryzykownych.

 • Wyposażenie uczniów w umiejętności chroniące ich przed uległością wobec innych rówieśników.
 • Zwiększenie wiedzy na temat zachowań ryzykownych i powodów dla których warto odmawiać.

 3.Korzyści dla uczestników

 Wzmacnianie u uczniów pozytywnego obrazu siebie

 • Zwiększenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji wywierania presji przez inne osoby
 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zachowań ryzykownych

 4.Tematyka zajęć

 Kim jestem – moja tożsamość

             - komórki do wynajęcia (zabawa), lista „jestem” (mini kwestionariusz)

             - omówienie

 Moje prawa osobiste

             - lista praw (zadanie grupowe)

             - zdania „budujące” i zdania „dołujące”

 Moje mocne strony (praca indywidualna na tle grupy)

 • Co jest moim oparciem w życiu?

             - moja osobista misja

             - wartości i priorytety (praca w grupie)

 Zagrożenia przed jakimi stoję

 • Jak być asertywnym w sytuacji presji innych osób

             - konfrontacja opinii,

             - czteroetapowa procedura obrony przed presją i inwazją psychologiczną

             - wyrażanie konstruktywnej krytyki – ćwiczenie w scenkach

 Ćwiczenie umiejętności odmawiania

 • Podsumowanie – ankieta ewaluacyjna

 5.Organizacja zajęć

 Zajęcia przeznaczone są dla klas szóstych szkół podstawowych i klas pierwszych i drugich gimnazjów i realizowane są w podziale każdej klasy na 2 grupy, liczące po kilkanaście osób. Dla każdej grupy niezbędna jest osobna sala. Zachęcamy do losowego doboru osób do grup. Zajęcia trwają 6 godzin lekcyjnych i prowadzone są przez trenerów samodzielnie, bez obecności nauczyciela. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń psychologicznych, mikroedukacji, dyskusji i modelowania zachowań. Po zajęciach z młodzieżą przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna, której wyniki są opracowywane i przekazywane ze sprawozdaniem końcowym do szkół.

 6.Realizatorzy zajęć

 Zajęcia z uczniami prowadzą (w ramach staży studenckich) studenci 4 roku psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie pod superwizją doświadczonego psychologa. Warsztaty z każdą grupą prowadzi dwóch studentów.

 


 

Drodzy rodzice!

Z przyjemnością informuję, że od połowy marca br. w klasach drugich ( może uda się w pierwszych) realizowany jest profilaktyczny program pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Celem całego przedsięwzięcia jest zdrowie dziewcząt, a szczególnie zmniejszenie wpływu pewnych substancji/trucizn/ na to zdrowie takich jak: alkohol, nikotyna, różne inne substancje psychoaktywne. Chociaż chodzi o kobiety, to jednak ich zdrowie jest ściśle związane z postępowaniem mężczyzn, zatem program kierowany jest do obu płci.

Realizator programu

Magdalena Durka - pedagog     


                 

 

 Drodzy Rodzice, w związku z narastającym problemem i sprzyjającą porą roku obserwujemy nasilenie zachowań mogących prowadzić do zaburzeń odżywiania sięanorektyczka (ANOREKSJI) prosimy o wzmożenie uwagi i obserwację własnego dziecka pod tym kątem. Problem dotyczy zarówno dziewcząt jak i chłopców.

 Sygnały ostrzegawcze:

 • kontynuacja odchudzania lub ograniczone jedzenie, nawet gdy waga danej osoby jest już stosunkowo niska,
 • niespotykane wcześniej zainteresowanie żywnością,  skupianie się na kaloriach, wartościach odżywczych
 • unika jedzenia w towarzystwie innych osób
 • je mało i niechętnie
 • chętnie przygotowuje posiłki domownikom, ale sama ich nie spożywa
 • wyrzuca lub chowa jedzenie do kieszeni, szafek, toreb, pod łóżko
 • stosuje różnorodne diety odchudzające
 • zaprzecza, że jest głodna mimo, że nie jadła przez dłuższy czas
 • panicznie boi się przybrać na wadze
 • dziwne nawyki żywieniowe i przyzwyczajenia, takie jak np. jedzenie w tajemnicy,
 • uczucie nadwagi, nawet jeśli ta osoba w rzeczywistości ma niedowagę,
 • niezdolność do rzeczywistej oceny własnego ciężaru ciała,
 • dążenie do perfekcji (celem jest osiąganie coraz to wyższych wyników w nauce, bycie idealnym pod każdym względem) i skłonność do samokrytycyzmu -ciągłe skupianie uwagi na wadach, wyolbrzymianie ich, nie dostrzeganie mocnych stron
 • noszenie luźnych ubrań, w celu ukrycia utraty wagi,
 • uprawia wyczerpujące ćwiczenia  
 • jest dość często rozdrażniona, ma zmienny nastrój
 • coraz częściej w „ulubionych” znajdują się blogi kulinarne i strony WWW o zdrowym żywieniu
 • aby wytłumaczyć rodzinie pomysł na odchudzanie, uzasadnienie znajduje w ideologii np. wegetarianizm, weganizm, post

 

Jeżeli, macie Państwo wątpliwości prosimy o kontakt
Tel. kontaktowy:  (22)7271229  wew. 47 , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Magdalena Durka –pedagog LO, GIMNAZJUM – klasy trzecie

Katarzyna Zdulska-Paciorkowska – klasy I i II GIMNAZJUM

 


 

 

 

 

Składka na fundusz Rady Rodziców: 10 zł miesięcznie.

 Wpłaty można dokonywać codziennie u p. Bożeny Wojtczak (do godz. 11.00), na zebraniach oraz przelewem na konto nr 31 8003 0003 2001 0000 0202 0001.

  Przy wpłatach prosimy podawać imię, nazwisko dziecka oraz klasę.

 

TERMINARZ SPOTKAŃ RADY RODZICÓW:

 

 • 6 listopada 2014
 • 15 stycznia 2015
 • 12 marca 2015
 • 17 czerwca 2015

 

 

 Informacje o  zebraniach z rodzicami w roku szkolnym:

 

 • I półrocze II półrocze
  18.09.2014 r. 12.03.2015 r.
  06.11.2014 r. 16.04.2015 r.
  11.12.2014 r. 14.05.2015 r.
  15.01.2015 r. 17.06.2015 r.

 


PRZEMOC DOMOWA

 

stop

 

 

INFORMUJEMY, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z  bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu pomocy Pokrzywdzonym  oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Formy świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin to pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze finansowym. m.in.:

-       Fundacja Dzieci Niczyje,

-       Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka,

- Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa   Psychologicznego,

-       Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy

 

 Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne na stronach:

 • www.ms.gov.pl w zakładce: działalność/pokrzywdzeni przestępstwem
 • www.pokrzywdzeni.gov.pl
 • www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/ Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw

Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...