Ważne wydarzenia

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego

W dniu 7 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole Zjazd Absolwentów. Rozpoczęło go oficjalne powitanie gości : emerytowanych nauczycieli, absolwentów z poszczególnych roczników, przyjaciół szkoły i władz miasta. Absolwenci i goście otrzymywali jubileuszową publikację autorstwa Renaty Przybylskiej, nauczycielki szkoły. O 1600 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, celebrowana przez proboszcza miejscowej parafii: ks. Andrzeja Jerominka MIC a także ks. Wojciecha Skórę MIC i ks. Jakuba Biernackiego MIC-katechetę liceum. Następnie zgromadzeni goście obejrzeli spektakl przygotowany przez nauczycielkę języka polskiego Annę Dziuraniuk i wystawiony przez uczniów liceum. Parodiując bajki Ignacego Krasickiego uczniowie brawurowo przedstawili blaski i cienie edukacji. Po spektaklu nastąpił podniosły moment uhonorowania szkoły medalem „Zasłużony Dla Góry Kalwarii”, który z rąk Burmistrza Dariusza Zielińskiego odebrała Pani Dyrektor Małgorzata Bielińska. Pamiątkowe medale otrzymali także emerytowani, zasłużeni nauczyciele. Goście mieli także możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej dokumentującej dzieje szkoły. O godzinie 1900 rozpoczął się uroczysty Bal Absolwentów, na którym 150 osób bawiło się do białego rana w miłej i przyjaznej atmosferze.

IMG 1126   IMG 1170   IMG 1188

Renata Przybylska


 

Comenius w Canterbury

W dniach 21.07 - 03.08.2013 wzięłam udział w kursie metodycznym - językowym  „Methodology and Language for Secondary Teachers” dla nauczycieli języka angielskiego na Uniwersytecie w Kent w Anglii. Wyjazd sfinansowała Unia Europejska w ramach programu Comeniusa „Life-long Learning”, czyli „Uczenie się przez całe życie”. Celem takiego programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie jej wyjazdów do różnych krajów europejskich.

ok 227   ok 250   ok 282   ok 286   ok 300   ok 306 

Agata Rybczyńska

 


 

NADANIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU

IMIENIA "Księdza Zygmunta Sajny"

 

Przez lata nasze LO funkcjonowało jako szkoła bez własnego imienia, a co za tym idzie, bez pełnej tożsamości. Pierwsze próby nadania szkole patrona podjęto w roku szkolnym 1990/1991, kiedy dyrektorem była pani Ewa Skolimowska. Samorząd Uczniowski zaproponował by nadać Liceum Ogólnokształcącemu imię Witolda Gombrowicza, ale propozycja nie spotkała się z akceptacją Zespołu Wychowawczego.

Do sprawy nadania imienia powrócono w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, jeszcze za czasów dyrektora Feliksa Grędzińskiego.
Idea nadania imienia zrealizowana została w czasie pierwszej kadencji dyrektora Bogdana Wrochny, w roku 2000, a więc w 55-tą rocznicę powstania szkoły.
Rada Miejska w Górze Kalwarii, której przewodniczył dr Janusz Rytko, podjęła uchwałę w tej kwestii nr 96/XV/99 dnia 30 września 1999roku.

Uroczystość nadania imienia szkole, poprzedzona wielomiesięcznymi przygotowaniami Komitetu Organizacyjnego, odbyła się 8 kwietnia 2000roku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Kościoła, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, władz miejskich, gminnych i powiatowych, miejscowej Jednostki Wojska Polskiego, honorowych obywateli Góry kalwarii oraz dyrektorzy i nauczyciele miejscowych szkół i absolwenci LO.

Patron Liceum Ogólnokształcącego, Ksiądz Zygmunt Sajna, jest silnie związany z Góra Kalwarią jako były proboszcz miejscowej parafii. Urodził się 20 stycznia 1897 roku w Żurałówce , w parafii Huszlew na Podlasiu. W 1918 roku ukończył gimnazjum w Siedlcach i wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 roku, a mszę prymicyjna odprawił w rodzinnej parafii. Motto na prymicyjnych obrazkach miało następującą treść:

„Boże mój, wolę raczej umrzeć, aniżeli zgrzeszyć.
Oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją.
W prostocie i szczerości serca oddaję się dziś Tobie na sługę Wiecznego.”
„Kto nie nosi krzyża swego i nie idzie ze mną, nie może być moim uczniem.”

Przez krótki czas ksiądz Zygmunt Sajna pracował w parafii Babice, po czym już 24 października został skierowany na studia do Rzymu, gdzie studiował prawo na Uniwersytecie Gregoriańskim. W 1926 roku, z powodu złego stanu zdrowia, ksiądz Sajna jest zmuszony przerwać studia i ze stopniem licencjata prawa kanonicznego wrócić do kraju. Trafia do sióstr Niepokalanek w Szymonowie. Następnie po podreperowaniu zdrowia w Zakopanem pracował kolejno w trzech parafiach warszawskich. Najpierw osiadł w parafii Świętego Antoniego przy ulicy Senatorskiej, gdzie pracował jako wikariusz w latach 1931-1932. następnie od 1932 do 1935 roku pracował w parafii – Świętego Aleksandra przy  Placu Trzech Krzyży. W latach 1935-1938 był wikariuszem w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. W tym czasie ksiądz Sajna dał się poznać jako społecznik i organizator działalności charytatywnej, niosąc pomoc najuboższym.
W grudniu 1938 roku ksiądz Zygmunt Sajna został decyzją kardynała Aleksandra Krakowskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego wyznaczony na proboszcza i dziekana Góry Kalwarii. Wkrótce wybuchła II wojna światowa. W czasie okupacji hitlerowskiej ksiądz Zygmunt Sajna był wielokrotnie denuncjowany i mimo iż zdawał sobie sprawę z zagrożenia nie skorzystał z możliwości ucieczki. Jego kazania były pełne odwołań do otaczającej rzeczywistości, usłyszeć można było potępienie zbrodni dokonywanych na niewinnych ludziach, słowa o godności człowieka i miłości do Ojczyzny. Po jednym z takich kazań, w styczniu 1940 roku niemieckie władze nałożyły na księdza Sajnę areszt domowy, potem przeniesiono kałana do koszar, a następnie do Zakładu dla starców w Górze Kalwarii, gdzie spędził trzy miesiące. W kwietniu 1940 przeniesiono księdza do Warszawy. Tam przetrzymywany był w piwnicach siedziby Gestapo na Alei Szucha, a potem na Pawiaku., przez cały ten czas ksiądz Zygmunt Sajna spowiadał, udzielał Komunii Świętej, zachęcał do modlitwy. Na Pawiaku wszyscy zostali rozstrzelani.
Po ekshumacji w 1946 roku ciało księdza Sajny złożono we wspólnej mogile na cmentarzu na Palmirach. Dziś, po procesie beatyfikacyjnym, ksiądz Zygmunt Sajna jest wśród błogosławionych.

Każdego roku 17 września Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Zygmunta Sajny uroczyście obchodzi Dzień Patrona.


60-lecie istnienia

Liceum Ogólnokształcącego w Górze Kalwarii

"Czujcie się jak za dawnych lat! Niech ożyją wspomnienia" - tymi pięknymi słowami otworzył zjazd dyrektor Bogdan Wrochna, to dzięki jego pracy i pracy komitetu organizacyjnego mogliśmy uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Był to już czwarty zjazd w historii szkoły (1970, 1985, 1990, 2005).


Wśród gości byli również sławni wychowankowie placówki:
- Barbara Samborska - obecnie burmistrz
- Jerzy Kongiel - starosta piaseczyński

Na scenie gościło młode pokolenie - Klasa II "a", wraz z prof. Izabelą Zajączkowską przywołane zostały wspomnienia z czasów Beatelsów i Abby, pamiętając o mrokach stanu wojennego (jedyna odwołana studniówka). Uczniowie parodiowali nauczycieli i sytuacje z tamtych lat.
Na koniec części oficjalnej obdarowano medalami byłych nauczycieli z najdłuższym stażem.
Byli uczniowie dostali plakietki z imieniem, nazwiskiem i rokiem zdania matury - dzięki czemu można było zidentyfikować swoją klasę. Oprócz tego każdy dostał pamiątkowy album ze spisem wszystkich absolwentów autorstwa prof. Iwony Karpacz. Wystawa zdjęć prof. Henryka Gromadzkiego była podziwiana przez długi czas. Następnie goście mogli złożyć podziękowania w pamiątkowej księdze.
Jubileusz zaczął się Mszą Św., a skończył rano na parkietach sal gimnastycznych. Czas uprzyjemniał zespół "Wolter".
W obchodach wzięło udział około 400 absolwentów, pedagogów i zaproszonych gości.

60 lat liceum to:
-  14 dyrektorów
-  139 nauczycieli
-  2551 absolwentów

O zjeździe z okazjii 60-lecia można było poczytać w prasie:
"Nad Wisłą" (nr 19) 6 Października 2005 Artykuł autorstwa: Roberta Korczaka - również absolwenta naszego liceum.


Wymiana młodzieży

Polska (Mazowsze)- USA (Kalifornia) - Meksyk (Tijuana)

jesień 2007

Celem współpracy zapoczątkowanej pięć lat temu pomiędzy szkołami polskimi a Sisters School z San Diego było rozwijanie wzajemnych kontaktów w zakresie:
- promowania kultury i obyczajów,
- rozwoju świadomości narodowej,  kulturowej i obywatelskiej,
- przezwyciężanie barier i stereotypów,
- wymiana doświadczeń w zakresie zainteresowań ochroną środowiska w ramach badań stanu zanieczyszczenia wody i jego wpływu na funkcjonowanie ekosystemów,
- nauka języka poprzez udział w życiu codziennym rodzin, zajęciach szkolnych,  wycieczkach, spotkaniach,
- przygotowanie prezentacji i dyskusji,
- zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej.


Wymiana młodzieży miała na celu wzbogacenie wiedzy młodzieży amerykańskiej i polskiej w dziedzinie historii, kultury, zainteresowań rówieśniczych, problemów charakterystycznych dla ich wieku, zwyczajów żywieniowych , obyczajowych, tradycji rodzinnych i patriotycznych. Prowadzone badania w dziedzinie ochrony środowiska pozwoliły przybliżyć  poznanie działań w tej sferze w ich krajach w myśl zasady ,, Ziemia jest dobrem wszystkich „ i należy o nią dbać w każdym miejscu.

Początek współpracy dotyczył tylko sfery ochrony środowiska, poprzez badanie stanu wód na całym świecie. W Polsce młodzież z Warszawy i Góry Kalwarii prowadziła obserwacje w Wiśle i jeziorze Czerskim ( temperatura, pH, zawartość tlenu) badania te były podstawą wnioskowania o stanie zanieczyszczenia i jakie konsekwencje dla środowiska niesie ze sobą degradacja zbiorników wodnych na świecie.

27 czerwca 2007 roku do Polski przyjechała grupa młodzieży amerykańskiej z opiekunami. W programie dwutygodniowego pobytu były spotkania , konferencje, wycieczki ( Warszawa, Góra Kalwaria, Czersk, Kraków ) wraz z młodzieżą z LO im. Jakuba Jasińskiego z Warszawy oraz LO im Ks. Zygmunta Sajny z Góry Kalwarii. Istotą wymiany jest poznanie zwyczajów rodzin stąd poszczególni uczniowie mieszkają w domach rodzinnych uczniów.

16 października 2007 roku młodzież polska w tym uczniowie z LO im Ks. Zygmunta Sajny polecieli na trzytygodniowy pobyt do San Diego. Miał on charakter edukacyjny ( młodzież codziennie przez dwa tygodnie uczestniczyła w zajęciach szkolnych, nauczyciele mieli możliwość  poznania specyfiki działania różnorodnych szkół amerykańskich oraz wszyscy brali udział w programach z zakresu ochrony środowiska – badanie wody) , turystyczny ( poznanie ciekawych miejsc w Kalifornii, Arizonie i Newadzie).

Obecnie współpracy nasza będzie oscylowała wokół zanieczyszczenia żywności i zapewne kontynuacją wymiany młodzieży.


Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...