Grafik

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Magdalena Durka - Godziny pracy

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-14.30

8.00-14.30

8.00-14.00

8.00-14.30

8.00-14.30

 

W bieżącym roku szkolnym zamierzam skupić się na:

1)prowadzeniu badań i działań diagnostycznych ucznióz zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi

trudnościami w uczeniu się,

2) prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w małych grupach oraz indywidualnie mających na celu podniesienie umiejętności potrzebnych w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem rozwoju ucznia na wszelkich płaszczyznach (emocjonalnym, społecznym, intelektualnym),

3) podejmowaniu działań profilaktycznych zapobiegających
niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami
(prawnymi opiekunami) uczniów,

4) wspieraniu nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

 

W naszej szkole opieką specjalistyczną otoczony jest uczeń na podstawie decyzji zespołu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego dokumenty (orzeczenia, opinie) zostały dostarczone do sekretariatu szkoły. Tym uczniom w pierwszej kolejności udziela się pomocy terapeutycznej. Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne można zgłosić dziecko, które przejawia problemy natury dyslektycznej i jeszcze nie ma specjalistycznej diagnozy w tym kierunku. Dziecko może zgłosić rodzic, nauczyciel lub inny specjalista (do wychowawcy lub bezpośrednio do terapeuty). Rodzice, którzy nie chcą, aby jego dziecko było objęte zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w szkole, powinni zgłosić to wychowawcy. Uczniowie klas Szkoły Podstawowej pracują w małych grupach do 5 osób. Uczniowie Liceum mają wyznaczone godziny w tygodniu na konsultację w celu ukierunkowania swojej pracy w domu. W celu podniesienia efektywności pracy terapeutycznej konieczna jest współpraca rodzica z terapeutą. Zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego oraz osobistego po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Polityka plików cookie. Zespół Szkół Ogólnokształcących chciałaby umieszczać pliki cookie (ciasteczka) w komputerze użytkownika, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług. WIęcej...